Gyarapodott különgyűjteményünk, melyben munkatársaink, hallgatóink műveit őrizzük:

Barta Zsolt: Mongol tűzkultusz. Bp., Cédrus Művészeti Alapítvány – Napkút K., 2016.

Brown, Mick: A spirituális turista : személyes kalandozások a vallásosság peremvidékén. Ford. Balázs Katalin, közrem. Agócs Tamás et al. Bp., Ursus Libris, 2005.

Földiné Irtl Melinda – Komár Lajos: Az indo-tibeti hatások és a két világháború közötti magyar életreform. In:Továbbélő utópiák – magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások. Szerk. Németh András, Vincze Beatrix. Bp.,  Gondolat, 2017.

Namkhai Norbu: A Phova gyakorlata. Ford. Somogyvári Zsolt, Cser Zoltán. Bp., Magyarországi Dzogcsen Közösség, 2009.

Őszentsége, a Dalai Láma: A szeretet kiterjesztése : a szeretetkapcsolatok körének kiszélesítése. Ford. Agócs Tamás. Bp.,  Helikon, 2015.

Rohr, Richard: A férfi útja. Ford. Tenigl-Takács László. Bp., Ursus Libris, 2001.

Sankara: A Brahma-szútra magyarázata. Ford. és a jegyzeteket írta Ruzsa Ferenc. Bp., Kossuth Könyvkiadó, 1996.

Szathmári Botond: Táltos és/vagy sámán – A magyar ősvallás központi alakjának szerepkörénél. In: Kőrösi Csoma Sándor – Gyökereink. Szerk. Ferencz Attiláné Szőcs Éva, Gazda József és Szabó Etelka. Kovászna, Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 2017.

Szathmári Botond: Vallási rétegződések Tibetben. Bp., Cédrus Művészeti  Alapítvány –  Napkút K., 2016.

Tibeti halottaskönyv : a bardó tanítás nagykönyve. Mitikus szerzője Padmaszambhava, előszó Őszentsége a Dalai Láma. Ford., a bevezető tanulmányt és a magyarázó jegyzeteket írta Agócs Tamás. Bp., Helikon, 2015.