“…  Az Eljövendő ismérve már a nevében is benne foglaltatik: az ő lényege a maitri, a szeretet, ezért ő Maitréja, a Szeretetteljes. A korábbi fordítók a maitri szót “jóságnak, mindenható jóságnak” fordították. Ezek az értelmezések a buddhista maitri-tanítás tüzetesebb vizsgálata után elégtelennek bizonyulnak. Az eredeti felfogást Sákjamuni kijelentése is bizonyítja:

“Legyen bármi is ebben az életben, ó tanítványok, a belső értékeket teremtő lehetőségeket kivéve, ezek mind meg sem közelítik tizenhatod részét sem a szeretetnek, a szív felszabadulásának. A szeretet, a szív felszabadulása, ez felveszi mindet magába, ez világít, lángol és sugároz.

S minthogy, ó tanítványok, az összes csillagok fénye el nem éri a hold fényének tizenhatod részét sem, mert a holdnak fénye mindegyiküket felveszi magába, és világít, lángol és sugároz, úgy, tanítványok, mindazon lehetőségek, amelyek belső értékeket teremtenek, nem bírják a szeretetnek, a szív felszabadulásának még tizenhatod részét sem: a szeretet, a szív felszabadulása, ezeket mind felveszi magába, és világít, lángol és sugároz.

S ahogy, ó tanítványok, ősszel a nap felmegy az égre az esős évszak utolsó hónapjaiban, és elűz minden sötétséget a felhőtlen légtérben, és világít, lángol és sugároz, akképpen, tanítványok, a belső értékeket teremtő összes lehetőségek nem bírják a szeretetnek, a szív felszabadulásának még tizenhatod részét sem: a szeretet, a szív felszabadulása mindet felveszi magába, és világít, lángol és sugároz.

S ahogy, ó tanítványok, kora hajnalban a hajnalcsillag világít, és lángol és sugároz, éppen úgy, tanítványok, a belső értékeket teremtő lehetőségek nem bírják tizenhatod részét sem a szeretetnek, a szív felszabadulásának: mert a szeretet, a szív felszabadulása, ezeket mind felveszi magába, és világít, lángol és sugároz.

Aki, ó tanítványok, minden reggel, délben és este száz fazék ételt oszt is szét, kevesebb annál, ó tanítványok, mint aki minden reggel és délben és este akár egyetlen pillanatra is szeretetet teremt a szívében. Az utóbbinak van nagyobb nyeresége abból! Ezért, tanítványok, ezt kell megtanulnotok:

A szeretetet, a szív felszabadulását akarjuk megteremteni, fokozni, kibányászni, magunkévá tenni, művelni, megnyerni, tökéletesen felhasználni!“(Itivuttaka, 27)

/Zotz, V.: Maitréja, elmélkedések a jövő Buddhájáról ; [ford. Gyenes József]. Bp.: Buddhista Misszió, 1986./