VIRTUÁLIS OLVASÓTEREM

BUDDHISTA KALENDÁRIUM

Január

 • Január 1.

  Szakja pandita Künga Gyelcen (1182-1251), a szakja rend egyik legbölcsebb tanítómestere távozott ezen a napon a testéből.
  A szakja rend fő kolostorát 1073-ban alapították, a Kön család földjén.
  Az első apát az ebből a családból származó Köncsok Gyelpo (1034-1102) volt.
  Fia lett a második apát, Szacsen Künga Nyingpó (1092-1158).
  Szakja Pandita apja volt a harmadik apát, Pelcsen Öpo (1150-1203).
  A fiatal szakjapát nagybátyja, Drakpa Gyelcen nevelte (1147-1216), tőle kapta szerzetesi nevét, a Künga Gyelcen Pelszangpót. Nyolc-tíz évesen szent szövegeket recitált, és tizenhét évesen az álmában meghallgatott abhidharma tanításokat ébren hibátlanul mondta vissza. A szokások, indiai mintákat követő kolostori tantárgyak mellett grammatikát, poétikát, metrikát, és lexikográfiát is tanult. Huszonöt évesen, a Tyidrung kolostorban egy tizenhárom napig tartó nyilvános vitán győzött le egy Harinanda nevű szerzetest, aki a legenda szerint szégyene elől az égbe menekült, de Szakja Pandita utánament, és visszahozta. Ebben az időben, 1206-ban a mongol seregek felvonultak a tibetiek előtt, hogy emlékeztessék őket: behódoltak a nagy kánnak, és így őt mindenben támogatni tartoznak. Meg is számlálták a népet, a kolostorokat, felosztották Tibetet tizenhárom részre, azon belül tízezres egységeket hoztak létre, a kolostorok vezetőire is „miniszter” ügyelt. A szellemi összhang és megbékélés elérése a kor legbefolyásosabb rendjének, a szakjának volt a feladata. Köden kán, Ögödei második fia, 1246-ban Lancsouba rendelte Szapen Künga Gyelcent. Köden 1236-ban rendezkedett be Szecsuán tartományban, és tette meg Lancsout székhelyéül, ahonnan a tibeti ügyeit is irányította. Szakja pandita már hatvannégy éves volt, amikor unokaöccsével, a fiatal Pakpával a kán udvarába érkezett. Egy évig vártak a kihallgatásukra, mert Köden a Karakoruman tartózkodott, a nagykánt megválasztó gyűlésen. Künga Gyelcen négy évig élt a mongolok között, amikor halála miatt unokaöccse visszatért Tibetbe. Addig a kán építtetett nekik kolostort (et.: Mülpede), de állítólag építtetett volna hármat is. Pakpa hamarosan visszatért Szakjapa munkáját folytatni. Pakpa ekkor még mindig csak tizennyolc éves volt. A legenda szerint a mongol írást Szakja Pandita alkotta meg, ebben az elgondolásban biztosan szerepet játszott az is, hogy Pakpa a császár parancsára 1269-ben létrehozott egy ábécét, amely a nevét is viselte, de ez csak a Jüan dinasztia bukásáig, 1368-ig élt. Utána a mongolok visszatértek a már megszokott ujgur eredetű írásukhoz.
  Szakja Pandita két leghíresebb műve a „Kincsestár a mérvadó ismeretforrásokról” (tshad ma rig pa’i gter) és a „Bölcsesség kincsestára” (legs bshad rin po che’i gter mdzod). Mindkettő megtalálható könyvtárunkban, tibeti eredeti, angol és magyar nyelveken.

  Taklung Tangpa Csenpo (1142-1210) emléknapja.
  A Taklung kagyü irányzat alapítója Tibet hat uralkodó háza közül a Taklung Kazi nemzetségbe született 1142-ben. Anyja korán meghalt, mostohája nem bánt vele túl jól, többször megpróbált elszökni egy kolostorba, de csak 18 éves korában sikerült. Itt, a Peltangkja kolostorban tanult, ahonnan Közép-Tibetbe ment, hogy Phagmo Drukpánál tanuljon. Hat évig a mester személyes titkára volt. Ekkor kapta meg tőle a mahámudrá és Nárópa hat jógájának gyakorlataihoz a felhatalmazásokat. Ezeket a gyakorlatokat évekig végezte különböző remeteségekben. Híres volt kitartásáról, és erkölcsi fegyelmezettségéről. A hónap első felében tanított, a másodikban elvonult. Az általa 1280-ban alapított Taklung kolostorba messze földről sereglett össze 3600 szerzetes. (Kínából, Indiából, Mongóliából.)

  Tecugen Dókó, (Tetsugen Dōkō (鉄眼道光1630-1683) születésnapja. A zen mester eredetileg a tiszta föld-irányzat szerzetese volt, már 13 éves kora óta. Amikor Ingen Japánba érkezett, az Óbaku zen irányzat követője lett. 1681-ben az ő nevéhez fűződik Buddha kínai lefordított beszédeinek első teljes egészében Japánban készült kiadása. A gyűjtemény nyomtatásához mintegy 60 ezer fadúcot használtak fel. A hétezer példányban kinyomtatott gyűjtemény egy élet munkája. Amikor Tecugennek tíz év alatt először sikerült összegyűjteni a nyomtatáshoz szükséges támogatást, az Udzsi folyó kiáradása miatt az árvízkárosultaknak ajánlotta fel. Majd újra kezdte a gyűjtést. A második alkalommal járvány tört ki az országban, így ekkor az összegyűjtött pénzt a betegeknek adta. Csak a harmadik próbálkozása járt sikerrel. Ezeket ma az Óbaku irányzat központjában, a Manpukudzsi templomban őrzik, Udzsiban (Kiotó prefektúra), és a mai napig használatban vannak.
  Hamvasztásának emlékhelyéről itt.

  Szuzuki Szócsu rinzai zen mester, a Rjútakudzsi (Ryūtaku-ji 龍澤寺, alapítva 1761) apátja ezen a napon hagyta itt testét. 1984-től haláláig volt a Misimában található kolostor vezetője, amely egyben a mestere, Nakagava Szóen alapította New York-i zen központ felügyeletét is jelentette.

  Ezen a napon született Hóun Dzsiju Kennett (Jiyu Kennett, eredetileg Peggy Teresa Nancy Kennett 1924-1996), szótó zen mester, a Saszta Apátság (California) alapítója. Az első nyugati nő, akit a szótó rend 1969-ben felhatalmazott, hogy nyugaton taníthasson. Ekkor, Japánban betegeskedve Amerikába utazott, ahol azután megtelepedett. Megalapította San Franciscóban a Zen Mission Society-t, majd 1970-ben a Saszta Apátságot, az indiánok szent hegyénél, a Sasztánál. Híres volt hangos kacagástól és érdekes történetektől színes tanítási stílusáról.
  A Saszta Apátság honlapja itt.

  A Thaiföldi és a Srí Lankai naptárban ezen a napon Sákjamuni Buddha első Srí Lanka-i látogatására emlékeznek. Ennek emlékhelye a Mahidzsanga sztúpa, ahol a Megvilágosodott haj- és csont-ereklyéit őrzik.

  Tibeti naptár szerint 11.14.: Hévadzsra. Szodzsong. Nága púdzsa.

 • Január 2.

  Kjabdzse Kencsen Csikme Püncok rinpocse (1933-2004) emléknapja.
  Ő is a kincsfeltáró (tertön) Szögyel egyik reinkarnációja, mint Szögyal rinpocse, de benne Mipham (184-1912) energiái is megjelentek. Sok, a buddhizmus első tibeti terjedése idején elrejtett kincset fedezett fel Tibet, Bhután, Kína, Nepál és India területén. Nagyon fontos szerepet játszott a tibeti buddhizmus újjáélesztésében a kínai kulturális forradalom után. Az egyik legfontosabb munkája a közelmúltban rombolással korlátozott Lharung Gar kolostoregyetem alapítása 1980-ban. A nyingma hagyomány peljül ágán végezte tanulmányait, 24 éves korában nevezték ki a Nubszur kolostor apátjának. A kínai berendezkedés évtizedében pásztorként élt. A következő húsz évben is hasonlóképpen élt, titokban meditált, és csak kevés tanítvánnyal foglalkozott, és legendákat meséltek arról, hogyan sikerült kibújni a kínai hatóságok kezei közül. Miután 1980-ban az első Dodrupcsen rinpocse látomásának megfelelően megalapította a Larung Gar kolostoregyetemet, 1987-ben zarándokútra ment a Vutajsan hegyre. Ekkor, Peking felé utazva, találkozott a 10. pancsen lámával, és tanításokat adott neki a 37 bódhiszattva gyakorlatról. Ezt a tanítását ötezren hallgatták, a Vutajsan hegyen tízezer hallgatója volt. 1990-ben Penor rinpocse meghívására Indiába utazott, amikor két hétig tanította a Dalai lámát. Majd Longcsenpa és kincsfeltáró Szögyal tanításait adta tovább. Amikor eltávozott testéből a dzogcsen megvalósításának a jeleit mutatta.

 • Január 4.

  Düdzsom rinpocse (1904-1987), más néven Düdzsom Csikdrel Jese Dordzse, Düdzsom Lingpa (1835-1904) újramegtestesülése, ezen a napon távozott testéből.
  Tibet legrégebbi rendjének, a nyingmának az egyik legnagyobb tudósa és gyakorló mestere volt. Egy fő műve, a könyvtárunkban is angol nyelven megtalálható „Nyingma rend története.” Tibet délkeleti csücskében, Pemaköben született. Képzését főleg a Mingdröling kolostor hagyományai szerint kapta. Amikor el kellett hagynia Tibetet, életét hazája szellemi értékeinek a megmentésének szentelte. Sajtó alá rendezte Buddha tanításainak nyingma rendben őrzött első fordításának teljes gyűjteményét (Kama). A hetvenes években Szögyal rinpocse meghívására kezdett el nyugaton tanítani. Tevékenysége nyomán sorra alakultak a hagyományához kötődő központok. Gyermekei is nagy tanítók megtestesüléseiként tanítottak és tanítanak. (A legidősebb, Tinle Norbu rinpocse a közelmúltban távozott el.) Utolsó éveiben a nyingma rend tiszteletbeli vezetőjévé választották.

  A 8. Kamtrül Döngyü Nyima rinpocse (1931-1980) emléknapja.
  A drukpa kagyü hagyomány egyik legfontosabb mestere, aki az emigrációban, indiai területen újjáépítette a Kampagar kolostort.

 • Január 5.

  Taklung Thangpa (1142-1210) más néven Taklung Tasi Pel emléknapja, aki 1180-ban, Lhászától 120 km-re északra megalapította a Taklung kolostort, amely egyúttal a róla elnevezett fontos kagyü hagyományvonal központja is lett. A kolostor helyén azelőtt a híres kadampa mester, Potava remetéskedett.

  Tibeti naptár szerint 11.19.: Szélzászlók kifüggesztésére nem alkalmas nap.

 • Január 6.

  Csatrel rinpocse (1913 – 2015. 12.30) emléknapja. (Tibeti naptár szerint)
  A közelmúltban távozott el közülünk korunk egyik legtisztább életű mester. Híres volt fogadalmainak következetes betartásáról, amelyeket Ngakcsung mesternél tett. Az egyik legmagasabb szintű dzogcsen mesternek tartották. Korának legnagyobb mestereitől tanult: Dzsamjang Khjence Csökji Lodrö, Düdzsom rinpocse, Szera khandró és mások. A longcsen nyingtik gyakorlatok és a Düdzsom-terszár beavatási ciklus egyik fő mestere volt. Nyolcvan éves korában megkérte a Dalai láma, hogy még húsz évig maradjon köztünk, amíg felneveli Düdzsom rinpocse egyik reinkarnációját. Életét taoista hosszú-élet-gyakorlatokkal hosszabbította meg, és így még néhány évvel tovább is velünk maradt. Vegetariánus volt, és még 100 évesen is a vándorjógik életmódját élte.

  Alan Watts (1915-1973), filozófus, író, teológus ezen a napon született 1915-ben, Londonban. (Halálának évfordulójáról már novemberben megemlékeztünk.) A keresztény képzés és a teozófia után elmélyülten foglalkozott a buddhizmussal is. Különösen a zen hagyomány érdekelte. Anyósa is, később Szaszaki zen mester felesége lett. Könyvtárunkban több műve is megtalálható angol nyelven és magyar fordításban.

 • Január 8.

  Drogön Csögyel Pakpa (1235-1280) emléknapja.
  Szakja pandita unokaöccse volt Kubilaj kán nevelője, aki kinevezte a Buddhista és a Tibeti Ügyek Minisztériumának a vezetőjévé is. Ngariban született, Szönam Gyelcen (1184-1239) fiaként, a szakja rend világi hátterét biztosító Kön családban. Tíz éves korában, 1244-ben került Göden kán udvarába, öccsével, a hat éves Csagna Dordzsével. Útban a mongol tábor felé tette le fogadalmait Lhásza főtemplomában, a Dzsokhangban. 1247-ben érkeztek Liangcsouba, egy szörnyű mészárlás után, amelyben a han nemzetiségű kínai lakosság egy részét a mongol katonák a folyóba ölték. Így a mester jó ideig csak ezzel az eseménnyel kapcsolatos szertartásokat végzett, és tanításokat adott az ölés következményeiről, a karmáról. Bár, a mongolokra valószínűleg mélyebb benyomást tett az a tény, hogy kigyógyította a kánt súlyos betegségéből. Szakja pandita halála után Möngke kán a Tibet egyes részei feletti ellenőrzés érdekében seregeivel bevonult az országba 11252-1253-ban. Ő a szakja rend mellett a drikung kagyü irányzatot is támogatta. Ez idő alatt Phakpa megtanulta a mongol nyelvet. 1253-ban, 18 éves korában Möngke tanítója is lett, 1258-ban pedig Kunilák vadzsra-mestere. Möngke halála után, 1259-ben Kubiláj lett a kínai birodalom császára, amely tisztségében Pakpa úgy kezelte, mint az indiai és buddhista mitológia világuralkodó királya, a császár pedig 1260-ban kinevezte őt a birodalom tanítójává (kuosi). Kubilaj kérésére Pakpa kifejlesztett egy róla elnevezett írásrendszert a mongolok számára, de elterjedése ellenállásba ütközött, így a Jüan-dinasztia bukásával a mongolok visszatértek az ujgur-íráshoz.

  Desung Adzsam rinpocse (1885-1952) más néven Künga Tenpe Gyelcen emléknapja.
  Dzsamjang Khjence Csökji Lodrő híres szakja tanítványa. Appi és Künga Vangcsuk kenpók tanítója.

 • Január 9.

  Khenpo Appi (1927-2010) emléknapja.
  A mesterben egy kagyü tanító megtestesülését ismerték fel még gyerekkorában, de a rime mozgalom buddhista irányzatokat fölötti, azokat összefogó szellemében szakja kolostori képzést kapott.  Ez után, 22 éves korában érkezett meg a Dzongszár Sedrába. Itt találkozott Desung Adzsam és Dzongszár Khjence rinpocsékkel.  25 évesen lett eredeti kolostorának, a Szerdzsongnak az apátja. 1959-ben menekült át Szikkimben, ahol a királynő kinevezte a ganktoki Nemzeti Könyvtár vezetőjének. 1963-ban Szakja Trizin felkérte, hogy legyen a személyes tanítója. Vele alapítják meg 1972-ben a Szakja Kollégiumot, ahol 1985-ig tanított. Amint első tanítványai képzését befejezte, Nepálba ment zarándokútra, majd öt évig gyakorolt elvonultan. Majd külföldön tanított, míg végre Szakja Trizin 2001-ben megalapította a Nemzetközi Buddhista Akadémiát. Ennek is több célja volt, a nyugatiak Dharma-tanulása mellett Buddha beszédeinek és a hozzá fűzött magyarázatok fordítása nyugati nyelvekre és kínaira, és ezek ingyenes terjesztése nyomtatott formában.
  Ez után vonult nyugalomba a kathmandui nagy sztúpa közelébe.

  Tibeti naptár szerint 11.23.: Hévadzsra.

 • Január 10.

  Lincsi (Linji Yixuan,  臨濟義玄, j.: Rinzai Gigen, ?-866) a Japánból rinzai néven világszerte elterjedt csan / zen buddhista irányzat alapítója ezen a napon távozott testéből.
  Beszédeit halála után 250 évvel írták le. Vangpó Szijun mestertől tanult, élete végén is ide tért vissza, a Vangpó (Huangpo hegyre) immár elismert mesterként. Híres volt tanítói stílusáról, amelyben sok, szavakon túli eszközt is használt, hogy tanítványait ráébressze a valóság végső természetére.

  A magyarul Lincsi nevén megjelent feljegyzéseknek a szó hagyományos értelmében nincs köze Lincsi eredeti feljegyzéseihez, amelyek fennmaradt szövegei kínaiból fordítva, könyvtárunk gyűjteményében a Kapuja nincs átjáró című antológiában olvashatóak.

 • Január 11.

  Tibeti naptár szerint 11.25.: Guru-púdzsa, ganacsakra-púdzsa, dákiní felajánlás.

 • Január 12.

  1.Dzsamgön Kongtrül Lodrö Thajé (1813-1899) emléknapja.
  A 19. század egyik legnagyobb hatású mestere, akinek jelenleg is legalább négy megtestesülése tevékenykedik a világban. Kelet-Tibetben született, Ronggyabban, Kong tartományba. A családjában bön gyakorlók voltak. Már négy éves korában úgy viselkedett, mint a szerzetesek, magáról pedig azt mondta, hogy Guru Rinpocse megtestesülése. A Menri kolostor apátja gondoskodott a bön hagyomány szerinti képzéséről. Fiatalon Csöde kormányzójának a titkára lett, ahol egy Secsen kolostorban tanító lámával találkozott, aki segítségével jártasságot szerzett a nyingma hagyományban is. 1833-ban Vöngen tulku meghívta a Peldzsong kolostorba, ahol újra letette a fogadalmait, és kagyü képzésben részesült. Harminc éves koráig összesen hatvan mestertől kapott tanítást, felhatalmazásokat. Sorra találták meg benne nagy mesterek újra megtestesülését. 1839-ban a Karmapánál is menedéket vett, majd utána találkozott a rime mozgalom alapítójával, Dzsamjang Khjence Vangpóval. 1842-ben a Peldzsong kolostor közelében meditált. Ez a hely később elvonulóközpontja lett. Khjence rinpocse és más nyingma mesterek kincsfeltáró lámaként ismerik el, innentől kezdve folyamatosan gyakorol, gyógyít, fest, könyveket ír.

  Könyvtárunkban híres nagy volumenű művei közül „Minden tudnivalót” felölelő enciklopédiája található meg eredetiben és angol nyelven. Más nálunk olvasható művei közül kiemelhetjük az elvonulások rendjét a mai napig szabályozó elvonulási kézikönyvet. („Retreat Manual”)

 • Január 14.

  Tibeti naptár szerint 11.28.: Szélzászlók kifüggesztésére nem alkalmas nap. Amitábha Buddha gyakorlónapja. (8M)

 • Január 15.

  Tibeti naptár szerint 11.29.: Hévadzsra, Szodzsong. Dharma védelmzőinek a napja.

 • Január 16.

  Imakita Kószen, (Imakita Kōsen 今北 洪川, 1816 – 1892) rinzai zen mester, az Engakudzsi kolostor apátja, Szuzuki Deitaró első zen tanítója ezen a napon hagyta el testét.

  Tibet naptár szerint 11.30.: Sákjamuni Buddha napja. (8M)

 • Január 17.

  Tibeti naptár szerint 12.01.: Szamádhipradharádzsa Buddha napja (8M). Szélzászlók kifüggesztésére nem alkalmas nap.

 • Január 18.

  Hakuin Ekaku(白隠 慧鶴, 1686-1768), a rinzai japán zen irányzat megújítója ezen a napon halt meg 1769-ben.
  Hakuin a Fudzsi hegy lábánál született egy kis faluban. Fiatal korában hallotta Nicsiren egy beszédét a nyolc forró pokolról, és ekkor elhatározta, hogy szerzetes lesz. Családja 15 éves korában egyezett bele, hogy kolostorba vonuljon.  A Sóin-dzsi és a Daisó-dzsi templom bezárása után Zenszó-dzsiben hallgatta Jentu Csuanhuó mestert, akit banditák váratlanul meggyilkoltak. Ez után Baó Ródzsin mesterhez ment Zuiun-dzsi templomba. További utazásai közben az Eigen-dzsi kolostorban érte el a megvilágosodást. De érezte, hogy az igazi megvilágosodás az, amikor ugyanezt az állapotot a hétköznapi élet körülményei között is fent tudja majd tartani. Ezért még más mestereket is felkeresett. Végül visszatért a Sóindzsi koostorba, ahol szerzetessé avatták. 1718-ban a kolostor apátja lett, amely tisztséget majd ötven évig ellátta. Továbbra is arra törekedett, hogy az elért legmagasabb szintű tudatállapotot minden körülmények között fenntartsa. 83 évesen ugyanabban a faluban halt meg, ahol született, s amelyet időközben a zen gyakorlás központjává tett.

  Ezen a napon született New Yorkban, Bernard Glassman (1939-) zen tanító, a New York-i Zen Központ vezetője.
  A zsidó bevándorló családban született mérnök Alan Watts-tól, Christmas Humphrey-tól, és Szuzuki Daiszecutól tanult először zent. Majd Kaliforniában találkozott Taizan Mezumival, akitől 1976-ban kapta meg a Dharma átadását.

 • Január 19.

  1.Csecang rinpocse, Drikung Köncsok Ratna (1580/1590-1655) emléknapja.
  Másnéven Köncsok Rincsen volt az első Csecang rinpocse, 1626-tól haláláig töltötte be ezt a tisztséget.

  Ezen a napon született 1200-ban Dógen Kigen, a japán szótó irányzat Kínában felhatalmazott vezetője, az Eiheidzsi-kolostor alapítója.
  Könyvtárunkban angol nyelven szinte a teljes életműve megtalálható angol nyelven. Ezek közül kiemelkedő a Sóbógenzó, amely több fordításban is elérhető, és kínai beszédeinek a gyűjteménye, az Eihei Kóroku.

  Az előző napon elhunyt Hakuin Ekaku ezen a napon született 1686-ban.

  Ezen a napon született Oszakában, 1928-ben Dainin Katagiri, a Minnesota Zen Meditációs Központ alapító apátja. Szuzuki Sunrjó zen mestert szolgálta a halála előtti években, 1969-től 191-ig.
  Könyvtárunkban a Visszatérés a Csendhez (Returning to Silence) című műve található meg.

 • Január 20.

  Tibeti naptár szerint 12.3.: Ciu Marpónak, a Szamje kolostor védelmezőjének a napja.

 • Január 21.

  Ezen a napon tartottak vallási vitát Japánban, Godaigo császár és elődje, Hanazono császár vezetésével a tendai és a singon irányzatot képviselő szerzetesek és Daitó Kokusi zen mester között, 1324-ben, Kiotóban. Az uralkodó a zen mester javára döntött.

 • Január 25.

  Szu Tung pó (1037-1101), kínai költő, hivatalnok, festő, kalligráfus, orvos, szakács születésnapja.
  Szu Si néven is ismert. Népszerű írásai forrásai a korabeli életnek és civilizációnak. Száműzetésben élve gazdálkodott is, de politikai hivatalt is vállal. A Szung kori kínai költészet egyik legkiemelkedőbb alakja. Könyvtárunkban magyarul a Klasszikus kínai költők antológiában olvashatjuk verseit.

  Tibeti naptár szerint 12.8.: Hévadzsra, Gyógyító Buddha és Tára napja. (8M)

 • Január 26.

  Ezen a napon avatták fel Han Yong-woon (Bongwan, Manhae 1879-1944) koreai szerzetest 1905-ben.
  Róla már korábban megemlékeztünk.

  Tibeti naptár szerint 12.10.: guru-púdzsa, ganacsakra-púdzsa; Az indiai köztársaság napja. Guru Pema Gyelpó emléknapja. Egyike Padmaszambhava nyolc fő megjelenési formájának.

 • Január 27.

  Kangyur rinpocse (1897-1975) emléknapja.
  Kangyur Rinpoche, más néven Longcsen Jese Dordzse. A Khambeli Rivocse kolostor híres mestere volt. Csedrung Trinle Dzsampa Csungnétől tanult. Az emigrációban Dardzsilingben élt, ahol sok nyugati tanítványa volt, többek között Matthieu Ricard. Három fiában is újramegtestesült mestereket ismertek fel: Pema Vangye, Rangdröl és Csikme Khjence rinpocséket. Híres tanmagyarázatai közül többet angolra is lefordítottak.
  Könyvtárunkban is megtalálható angol nyelven a Longcsenpa Értékes tulajdonságok kincstára című művéhez írott kommentárja (Treasury of Precious Qualities). Dilgó Khjence Mingyur rinpocsében (1975-) ismerte fel a reinkarnációját.

 • Január 29.

  Tibeti naptár szerint 12.13.: Szélzászlók kifüggesztésére nem alkalmas nap.

 • Január 30.

  Rongtön Sedzsa Künrig (1367-1449) emléknapja.
  Más néven Sákja Gyelcen. A szakja rend egyik legnagyobb tudósa volt, aki történelemről és mezőgazdaságról is írt tudományos értékű műveket. Jaktön Szangye Pel mestere volt. Híres volt a Tökéletes Bölcsesség szútrák (Pradnyá Páramitá) magyarázatairól, amelyben főleg az Abhiszamajálankárát követte. 1436-ban ő alapította a tibeti Nálendra kolostort. Tanítványai közül a leghíresebbek Sákja Csokden és Gorampa Szönam Szenge, akiknek filozófiai munkáit a bécsi egyetem kutatói is sokat tanulmányozták. A bécsi egyetem buddhizmus kutató intézete több velük kapcsolatos tanulmányt is kiadott.

  Tibeti naptár szerint 12.14.: Hévadzsra. Szodzsong.

 • Január 31.

  Tibeti naptár szerint 12.15.: Amitábha Buddha napja. Teljes holdfogyatkozás alatt a tettek ereje megtöbbszöröződik a Buddha nap erejével. (8M) 700000