VIRTUÁLIS OLVASÓTEREM

BUDDHISTA KALENDÁRIUM

Október

 • Október 2.

  Gandhi születésnapja.
  (Nyugati naptár szerint vezetik a tibeti emigráció Mencikhang-féle naptárában!)

 • Október 3.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 8.13.:
  Szélzászlók kifüggesztésére nem alkalmas nap.

 • Október 4.

  Domang Jangtang rinpocse (1929-2016) emléknapja.
  Más néven Künszang Csikme Öszel Dordzse, a jangtangi Domang kolostorban képviselte a nyingma hagyomány Peljül ágát Kelet-Tibetben. (Jangtang ma Szikkim keleti részén található.) Két láma is megtestesült a személyében: Dordzse Decsen Lingpa (1857-1928) a híres kincsfeltáró és Lhacün Namkha Csikme (1597-1653). 1942-ben kezdte meg tanulmányait a Domang kolostorban, a domangi Szoktrül (?-1958) rinpocse vezetésével, aki előző megtestesülésének az egyik fő tanítványa volt. Mesterei voltak még: Cüló, a Dzakha láma; a peljül irányzat tudósa, Kübszang Özer, Dzogtrül rinpocse és mások. A kínai csapatok érkezésekor elindult India felé, de elfogták, és 22 évre bebörtönözték. Amikor 1981-ben kiszabadult, kolostorát romokban találta. Engedélyt kapott, hogy Szikkimbe távozzon, ahol azután élete hátralévő részében maradt is. Itt sok tanítást és beavatást kapott Dilgó Khjencétól, Dodrupcsen és Penor rinpocséktől. 2010-11-ben Gyatrül rinpocse meghívására, Californiában megadta a teljes Rincsen terdzö beavatást. 2016-ban Indiában, Hyderabadban halt meg nyugati naptár szerint október 15-én. Több beavatást is adott Szögyal rinpocse franciaországi központjában, Lerablingben. Néhány műve angolul, németül, franciául és tibetiül a Lotsava House honlapján olvasható.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 8.14.:
  Hévadzsra. Mahájána fogadalmas nap.

 • Október 5.

  Az 5. Karmapa, Desin Sekpa emléknapja (1384-1415).
  A karma-kamcang irányzat ötödik vezetője Dél-Tibetben született, Nyangtamban. A legenda szerint már születésekor kijelentette, hogy ő a Karmapa. A jelek alapján Cava Pú-ba vitték, ahol felismerték benne a megtestesülést. 1403-ban a kínai uralkodó, Jongle császár (1402-1424) meghívta a fővárosba, mert álmában megjelent neki Avalókitésvara, illetve szülei gyógyulását remélte a Karmapa látogatásától. 1403-ban indult és 1407. április 10-én érkezett meg Nankingba. A fényűző fogadtatás azért is volt, mert a császár szerette volna, ha a Karmapák olyan fajta kapcsolatban állnának az uralkodóval, mint annak idején a Szakja Pandita, a szakja rend bölcse állt a mongol dinasztia Kínában uralkodó császárával. Ezért cserébe Jongle császár felajánlotta, hogy csapatokat küld Tibetbe, hogy a Karmapák neve alatt egyesítsék Tibetet. Ezt Desin Sekpa, mint a buddhizmussal összeférhetetlen ajánlat utasította el. Ekkor kapta híres fekete koronáját a császártól. Az 5. Karmapa 1408. május 17-én hagyta el Nankingot. 1410-ben érkezett vissza székhelyére, Curpuba, amelyet egy időközben történt földrengés miatt helyre kellett állítani.

  Srí Lankán a három hónapos nyári esős évszak idején tartott elvonulás vége, a kathina hónap, a szerzetesi ruhának szentelt hónap kezdete.

  Bódhidharmának (j.: Daruma ?-532), a zen irányzat alapítójának az emléknapja. Őt Buddha után a 28. megvilágosodott indiai mesternek tartják. Kínában ő volt az első így megbecsült mester. Évfordulóját Japánban minden évben megünneplik.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai  – Tibeti naptárban 8.15.:
  Amitábha Buddha napja. Mahájána fogadalmas nap.

 • Október 8.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 8.18.:
  Nága púdzsa.

 • Október 9.

  Dilgó Khjence rinpocse (1910-1991) emléknapja.
  [A nyugati naptár szerint: szeptember 28.] A tibeti hagyományokat egyesítő rime mozgalom egyik legismertebb, és nyugaton legnagyobb hatású mestere több szálon is kapcsolódik az irányzat mestereihez. Az alapító, Dzsamjang Khjence Vangpó (1820-1892) tudatának a megtestesülése, és legközelebbi tanítványa a mester cselekedeteinek folytonosságát megtestesítő Dzsamjang Khjence Csökji Lodrönek (1893-1959). Azon szerencsések közé tartozik, akik teljes képzésüket meg tudták kapni, még a kínai csapatok megérkezése, a kolostorok lerombolása előtt. A Khjence szó, a vezető rime mesterek inkarnációinak a nevében „bölcsességet” és „együttérzést” jelent. Dilgó Khjence minden tekintetben megfelelt ennek, és mindkét irányba mély tanításokat, gyakorlatokat és beavatásokat adott. Dilgó Khjenve családja uralkodott Dergében, és fiuknak is világi életet szántak, de egy balesetben teste nagy részét leforrázták, és élet-halál között lebegve a család beletörődött, hogy amikor felgyógyul a Khjence rinpocsék útját járja. Első nevét az idős Mipham rinpocsétől kapta, aki a megtestesülést is felismerte benne: Rabszel Dava: „Ragyogó Hold”. Innen személyes pecsétje, amely egy teliholdat ábrázol, ahogyan a tibetiek látják, egy nyúl rajzával. Amikor Indiába áttelepült, mindenét elvesztette, mégis újrakezdte, és tevékenységének a hatása a mai napig érezhető. Tibetiül majdnem harminc kötetben jelentek meg tanításai, és még sok szóbeli tanítás nincs sajtó alá rendezve.
  Könyvtárunkban megtalálható az az angol nyelvű válogatás, amelyet a Shambhala Kiadó jelentetett meg, Dilgó Khjence Összegyűjtött művei címmel (Collected Works) három kötetben. Életrajza is megvan gyűjteményünkben, amelyből azonos című filmet is készítettek: Brilliant Moon.

 • Október 11.

  A tibeti naptár szerint ezen a napon van Khjabgön Szakja Trizin Ngavang Künga születésnapja. (A nyugati naptár szerint, szeptember 7-én, mi is ezen a napon emlékeztünk meg róla.)

  Kjabdzse Szakja Trizin születésnapja (A nyugati naptár szerint!).
  Szakja Trizin önmagában csak annyit jelent, hogy a „szakja trón tartója”, vagyis a tibeti udvariasság nyelvén így fejezik ki, hogy ez az ember a szakja rend 44. vezetője. Aki ezt a címet most viseli, 1945-ben született, és a Ngavang Künga Tekcsen Pelvár Vangi Gyelpó nevet kapta. A hagyományos módon képezték rendje legfőbb tanítómesterének. Tibetben a Dharma újabb terjedésekor, a 11. században egyik elsőként alakult rend Magyarországon 1986-ban jelent meg, de hivatalos egyházként 1998-ban, Őszentsége Szakja Trizin budapesti látogatása után jegyezték csak be. Ez után, még 2002-ben és 2007-ben járt hazánkban, de közben szintén tanító családtagjai is megfordultak Magyarországon.
  Hivatalos oldala itt. Magyar közösségének az oldala itt.

  Első, 1998-as tanításának a fő témája az Elszakadás a négy ragaszkodástól címmel olvasható könyvtárunkban.
  Angol nyelven található meg gyűjteményünkben Nágárdzsuna Baráti leveléhez adott magyarázata: „Nagarjuna’s letter to king Gautamiputra” címmel.

 • Október 13.

  A 8. Karmapa, Mikjö Dordzse emléknapja (1507-1554).
  A kagyü irányzat egyik leghíresebb tudósa Kham tartományban született, Szatamban. Tai Szitu rinpocse ismerte fel benne mesterét, de a kisgyermek legkisebb korától fogva tanújelét adta elhivatottságának. Mégis, volt egy másik jelölt is, és így első ízben alkalmazták a később már szokásos próbákat a megfelelő jelölt kiválasztására. Nem csak tudós, hanem ügyes festő és fémműves is volt. Sok híres szobra és festménye maradt ránk.

  Ő volt az, aki összekötötte a karmapák reinkarnációs vonalát a samarpákéval. Amikor Samar Köncsok Jenlag személyében megtalálta az 5. Samarpát, onnantól kezdve nincs karmapa samarpa nélkül.

  Művei közül könyvtárunkban tibeti nyelven megtalálható az Abhidharmakósához írt terjedelmes kommentárja. Másolatunk eredeti példánya a Royal Asiatic Society könyvtárából kaptuk, ahol Kőrösi Csoma Sándor is kutatott. A mai kagyü felsőfokú képzés szerves részét képezi Mikjö Dordzse életműve. Így angol nyelven sok magyarázat megjelenik Karl Brunnhölz munkáiban, például a Tökéletes bölcsesség szútrák magyarázatai a Gone Beyond című kötetben (Snow Lion Publications, 2009) amely szintén megtalálható, olvasható könyvtárunkban.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 8.23.:
  Hévadzsra-gyakorlónap

 • Október 14.

  Rigdzin Kumárádzsa (1266-1343) emléknapja, aki a híres Longcsen Rabdzsam mestere volt. Elsősorban a „nagy tökéletesség”, a dzogcsen longcsen nyingtik tanítások forrása volt. Híressé vált kolduló vándorszerzetes életmódjáról. Élettörténete Düdzsom rinpocse, könyvtárunkban is olvasható nagy nyingma rend-történetében. (The Nyingma School of Tibetan Buddhism : Its Fundamentals and History. Wisdom Publications, Boston 1991.)

  Katok Rigdzin Cevang Norbu (1698-1755) emléknapja. Domében, Szangen Szova vidékén született, a nagy Nupcsen Namke Nyingpo újramegtestesüléseként. Nagybátyja, Pema Decsen Lingpa ismeri fel benne a magas megvalósítást elért szellemi lényt, és mint Pema Norbu sziddhát a Nenang kolostorba viszi. A kis Cevang Norbu nagyon könnyen tanult. Az írás, olvasás, világi tudományok, és buddhista filozófia egyformán könnyű tárgyak voltak a számára. Nagybátyja volt első mestere, akinek a vezetésével a függő keletkezésről kezdett el meditálni.

  Világi fogadalmakat is tett, Katok Gyelszénél, és hallgatta még Szurmang Csecang Sungrab Gyaco tanításait. A mantrajána előírásai szerint élte mindennapjait. Új és régi (nyingma) iskolák tanítóitól tanult, miközben bejárta Tibetet: Kongpóból Puvó-ba  utazott, onnan Ü-be, majd Cangba. A Dzsonangpa tanításokba Csödzse Künszang Vangpó avatta be. Mivel meditációs gyakorlatai révén gyakorlott békéltető volt, hamar elnyerte a Közép-Tibetet irányító Pohla-család bizalmát, és családi tanítójukként támogatták. Korának szinte minden nagy tanítójával találkozott. Egész Tibetet bejárta gyakorlás közben. Puvóban, Kongpóban és Ngariban kolostort is alapított. Művei közt egyaránt található történelmi munka, útmutatók a gyakorláshoz, asztrológiai munkák, szádhanák, dalok a tanítás megvalósítása közben átélt élményekről, imák. Háromszor járt Nepálban, ahol a nagy sztúpát restauráltatta. Tanítványai voltak a Karmapák, Druk Tamcse Kjenpa, Dzse Csökji Csungne. Sok-sok tanítványa volt Ngariban, Cangban, Üben, Közép-Tibetben és Dokamban.

  Dzsemgön Kongtrul Lödro Tajé 18 művét azonosította a Nyingma tanítások Drágakőveinek Kincsesházában (Rincsen Terdzö), valamint további 204 munkája olvasható a Nyingma tanítások Gyűjteményében. Híres levelezése a Szitu Pancsennel, és a mongol Gung Gombojab-bal.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 8.25.:
  Guru-púdzsa, ganacsakra-púdzsa, dákini felajánlás.

 • Október 15.

  Szengcan (Jianzhi Sengcan, 鑑智僧璨, j.: Sōsan), a csan buddhizmus 3. Kínában megvilágosodott mestere.
  Hujkó utóda, aki a legenda szerint egyik kezét adta Bódhidharmának a megvilágosodásért. Megvilágosodása után a Vankung és a Szikung hegyen remetéskedett, majd élete utolsó tíz évét vándorszerzetesként töltötte. A japán zen hagyománya szerint ezen a napon hagyta itt a testét 606-ban.
  Híres, verses tanítása a Xinxinming, amelyet Fórizs László fordításában a Keréknyomok 10. számában (2016) olvashatunk.

 • Október 17.

  A dharma-tanítás jeles napjai – Tibeti naptárban 8.28.:
  Amitábha Buddha gyakorlónapja, mahájána fogadalmas nap.

 • Október 18.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 8.29.:
  Egyes vidékeken ezen a napon tartják a Szodzsongot, a hibák beismerésének szertartását.
  A Dharma védelmezőinek a napja.

  .

 • Október 19.

  13. Karmapa, Düdül Dordzse születésnapja (1733-1797).
  Csampa Drongdszárban született. Négy éves korában ismerte fel Gyelcab rinpocse. Nyolc éves korától megkapta mind a kagyü, mind a nyingma kolostori képzést. 31 éves korában vette át rendje vezetését. Híres volt állatszeretetéről.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibet naptárban 8.30.:
  Sákjamuni Buddha napja. Mahájána fogadalmas nap.

  .

 • Október 20.

  Ezen a napon nyitotta meg a Nemzetközi Egy-Tudat Zen Központot (International One Mind Zen Center), Crestone-ban, (Colorado, USA) Tae Heng koreai zen mester 1991-ben.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 9.1.:
  Szamádhipradharádzsa Buddha napja, mahájána fogadalmas nap.

 • Október 21.

  A japán rinzai templomokban megemlékeznek arról, hogy 1601-ben ezen a napon egy nagyszabású szertartással újraszentelték Kiotóban a Daitokudzsi templom Sindzsu szentélyét. Ezzel fejeződött be a templom helyreállítása, amelyet Ikkjú Szódzsun irányított. Erre az alkalomra készült Haszegava Tóhaku (Hasegawa Tōhaku, 長谷川 等伯, 1539-1610) 16 részes tablója, amely most Japán nemzeti kincsének számít. 2010-ben rendezett a Tokiói Nemzeti Múzeum, halálának 400 éves évfordulójára rendezett egy emlékkiállítást. Ikkjú mester ezek után leköszönt a kolostor apáti tisztjéről, és visszavonul. Búcsúzóul Csontváz-dalocskák címen mondott beszédet, amelyet azóta is, folyamatosan utánnyomnak.

  A 17. századi fanyomatokból látható néhány eredeti japán példány a Waseda Egyetem Könyvtárának állandó kiállításán.

  A Terebess-honlap Ikkjú oldala itt.

  Ezen az oldalon jelent meg 2002-ben elhunyt könyvtáros kollégánk Csontvázdalocskák angolból készült fordítása.

 • Október 22.

  Rigzin Csikme Lingpa (1729-1798) emléknapja.
  Pelri Csödé-ben született, szerzetesi fogadalmait Cögyel Tulku, Ngavang Loszang Pema előtt tette le a Pelri Csödra kolostorban. Tanáraitól megkapott minden fontos nyílt és rejtett (terma) nyingma tanítást, de a bön hagyományból is voltak tanítói. Egyik Pelri beli elvonulása idején látomásában meglátogatta Boudhnathban a nagy sztúpánál, ahol ekkor megkapta a longcsen nyithig tanításait. Látomásában ezután Szamje Csimpuba ment, ahol Longcsenpa áldását adta a gyakorlataira, és befejezte a tanítást. 1762-ben újjáépítette a Cering Dzsong Pema Öszel Tekcsok-ling kolostort. Támogatta Depa Pusüpa helyreállítását is, mivel ez egy ősi menedékhely Szrongcen Gampo király síremléke közelében. Ide özönlöttek a tanítványok Tibet minden részéről, hogy áldásával gyakorolhassák a longcsen nyithig tanításokat.
  Amikor Csagszanpa Jese Lhündrub-tól felhatalmazást kapott a nyingma hagyomány tantráinak gyakorlására összeállítja a 25 kötetes Nyingma Tantra gyakorlatok gyűjteményét (Nyingma gyübum). Mingdröl-lingben felfedezte egy nagyon szép rajzolatú másolatát Buddha szavainak, ezeket katalogizálta és megszervezi kiadásukat, amelyre a Derge Kangyur kiegészítéseként kerül sor.
  Voltak tanítványai minden tibeti iskolából, de főleg Kham tartománybeli nyingma mesterek jöttek hozzá. Tudatának folytatása Dzsamjang Kjence Vangpó, Patrül Rinpocse és Do Kjence Jese Dordzse testében jelent meg újra közöttünk a 19. században. Könyvtárunkban egyik fontos munkája, az „Értékese tulajdonságok kincses háza” című munka található meg angolul (Treasury of precious qualities. Shambala Publications, Boston, London, 2010,)

  A 2. Karmapa, Karma Paksi emléknapja (1204-1283)
  Drilung Vontőben született 1204-ben, Triszong Decen, Tibet első tankirályának nemzetségében. Második karmapaként gyakorlatilag ő volt az első beazonosított reinkarnáció Tibetben. Első tanítója Bom Trakpa volt, akire az első karmpa megtalálásához szükséges útmutatásokat. Az első dharma-nevét a Katok kolostor mesterétől, Csampa Bumtól kapta: Csökji láma. 11 éves korában megkapta Szaraha Dóháinak („A megvalósítás énekei”) és Gampópa mahámudrá tanításait. Tilópa hagyományában is beavatást kapott. Meditációs technikái már tökéletesek voltak. Volt egy látomása tizenegy fejű Avalókitésvaráról, ennek gyakorlatát tíz éven át folytatta. Közben elsajátította a belső hő jógáját. A politikai helyzet és a biztonsága érdekében Kelet-Tibetbe, a Tasi Pomtrag kolostorba vitték, ahol különleges dolgokat vitt véghez, amelyeket ő a védelmező erők megnyerésével magyarázott. Több kolostort is alapított, eljutott egészen a tibeti-kínai határterületekig, majd visszatért Közép-Tibetbe, hogy újjáépítse Düszum Khjenpa, előző megtestesülése kolostorát. Innen Dél-Tibetbe ment, és huzamosabb ideig tartózkodott a Karmagön kolostorban. Ez után a Curpu kolostort kellett helyreállítania. Itt hat évig maradt. Ekkor Kubiláj, a mongol kán hívta meg székhelyére. Három éves út után ért, 1255-ben oda. Szakja pandita, a király korábbi buddhista tanácsadója már nem élt. A kán marasztalta volna a helyére a Karmapát, de mivel ezzel a tibeti rendek között ellentéteket szított volna, az inkább visszatért Tibetbe. Miután Kubiláj hatalma teljes lett, 1256-ban visszahívta a Karmapát. Ekkor más vallások képviselőivel is találkozott. De a császárnak most sem sikerült marasztalnia. Hét évvel később újból meghívta Kubilaj, ez úttal egy nagy sereget küldött érte. A legendák a sereggel kapcsolatban csodás eseményekről számolnak be, amelyeknek mindnek az az üzenete, hogy az uralkodó megpróbálta erővel magánál tartani a karmapát. Akinek volt egy látomása, hogy csak akkor lesz béke a kínai birodalomban, ha egy hatméteres Buddha szobrot állít. Utasítást is adott, hogy Curpuban készítsék el a szobrot. A három év alatt elkészült szobor kicsit ferde volt. Amikor a karmapa visszatért a császárnál töltött hét éves „vendégeskedésből”, Curpuban egy meditáció során kiegyenesítette a szobrot.
  Könyvtárunkban a Szamádhi Kiadónál magyarul is megjelent tanításai olvashatók: „Karma Paksi: a megértés mágikus kulcsa,” Urgyen fordításában.

  Hanazono császár (花園天皇1297-1348), uralkodása után (1308-1318), 1335-ben szerzetesi fogadalmat tesz Daitó nagymesternél (Daito Kokushi). Palotájából Mjósin-dzsi néven templom lett. (Ma az egyik legnagyobb rinzai zen kolostori hálózat központja.) Az uralkodóról sok intézményt neveztek el, többek között a ma is működő Hanazono rinzai zen buddhista Egyetemet. Kiváló vaka-költő volt, és irodalmi igényű, szerzetesi naplói is ránk maradtak. (Hanazono in minki.)

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 9.3.:
  Ciu Marpónak, a Szamje kolostor védelmezőjének a napja.

 • Október 23.

  Dagcsen Lodrö Gyelcen (1444-1495) emléknapja.
  A szakja rend 21. vezetője (szakja trizin), akinek apja a 18. szakja trizin volt, így nem meglepő, hogy ő maga pedig bátyja után töltötte be ezt a tisztséget. Kiemelt mestere volt a szakja rend fokozatos meditációs hagyományának (lamdre), rábízta mestere, a Ngor kolostor apátja, Mucsen Szempa Csenpo (1448-1530) a rejtettebb, magasabb szintű tanításokat (lobse). Tanárai között voltak még a Szakja és a Dzsonang kolostor mesterei. Őt magát 14 évesen a Sitok Labrang kolostor élére helyezték, ahol 21 éves korában kapta meg a teljes szerzetesi felavatását. Majd 23 éves korában öt éves vándorútra indult Kham tartományba, ahol tanításokat adott, és a Szakja kolostor részére támogatást gyűjtött. Amikor bátyja halála után kinevezték a szakja rend trónjára, sok fokozatos meditációs tanítást adott. Nem sok munkája maradt ránk, de ezek között van mestere, Mucsen Köncsok Gyelcen élettörténete, szertartási szövege, és meditációs útmutatók.

  Tarce Dzsampa Künga Tenpe Gyelcen (1829-1870), a Ngor kolostor 54. apátjának (1829-1859) az emléknapja.

  Cigar Kongtrül rinpocse fiának, Dzsampel Namgyelnek a születésnapja (1988-).
  Apja a Nagy Dzsamgön Kongtrül rinpocse (1813-1899) világi újramegtestesülése. Akit kilenc éves korában, az indiai Bir tibeti menekült kolóniájában ismert fel Dilgó Khjence rinpocse és a 16. Karmapa. Így ő nyingma nevelést kapott Dilgó Khjence, Tulku Urgyen, Nyosul Khen rinpocséktől. Amikor megszületett a fia, 1989-ben az Egyesült Államokba költöztek, és öt évig a Nárópa Egyetemen tanított. 1990-ben megalapította Amerikában a Mangala Srí Bhútit, amely a Longcsen Nyingthik tanítások megvalósítását igyekezett nyugaton is támogatni Dél-Coloradóban, ahol sok hosszú távú elvonulást tart azóta is. Felesége Elizabeth Mathis Namgyel, tanítványa Pema Csödrön híres tanítók és írók. Így nem csoda, hogy fia is elismert festő, aki sokat utazott Ázsiában, de székhelye Crestone, Colorado. Születésétől fogva úgy nevelték, hogy a nyugati világ szempontjából nézve tudja átadni, megvalósítani Buddha tanításait, apja hagyományvonalának megfelelően. Öt évig tanulta Birben a hagyományos tibeti kolostori képzést, majd apja elvonulásain gyakorolt. Buddhista tanítóként híres humoros történetekkel illusztrált előadásairól.

  Az elvonuló-központ honlapja Cigar Kongtról rinpocse utódának a történetével.

 • Október 24.

  Ezen a napon halt Kiotóban meg Szaszaki Ruth Fuller, (Ruth Fuller Sasaki, 1893-1967), rinzai zen tanító, az Első Amerikai Zen Intézet vezetője, Szaszaki Szókei-an Sigecu felesége.
  A zen tanítóval 1944-ben kötötte második házasságát, ám sajnálatos módon, egy év múlva meg is özvegyült. De Szuzuki Daiszecu, Alan Wats és mások barátsága révén sokat tett az zen buddhizmus meggyökeresedéséért Amerikában. Ösztöndíjat is biztosított, többek között Gary Snydernek.

  Könyvtárunkban Pang, híres csan világi követő tanításait találhatjuk meg az ő angol fordításában: A Man of Zen : The Recorded Sayings of Layman P’ang. (Weatherhill, Tokyo, 1989).

 • Október 26.

  A 16. Karmapa emléknapja (1924-1981) a Karma-kamcang hagyományban.
  A 11. Szitu rinpocse találta meg, a titkáránál letétbe helyezett útmutatások alapján. Pema Wangcsuk avatta fel, és Beru Khjence rinpocse akkori reinkarnációjától kapta a tantrikus beavatásokat. Majd sorra erősítette meg hagyományvonala főbb tanításait: a mahámudrát, Nárópa hat jógáját. Fő mestere a Nagy Dzsamgön Kontrül második megtestesülése volt. Szerzetesi felavatásán a 13. Dalai láma vágta le a haját. De más rendek mesterei is tanították, például Szakja Trizin, a 14. Dalai láma vagy a Mingdrölling kolostor 10. apátja. Tanító tevékenysége kiterjedt Nepálra, Szikkimre, Indiára, majd a 1960-as Bhutánba menekülése után a nyugati világra. Első világkörüli tanító útját 1974-ben szervezték meg, amely során 1975. január 17-én a pápával is találkozott. Amikor 1981-ben testét itt hagyta, akkor is egy másik föld körüli tanító útján volt. Magyarországon is a karma-kagyü irányzat rendelkezik a legtöbb Dharma-központtal.

 • Október 27.

  A 14. Samarpa születésnapja (1952-2014, Nyugati naptár szerint!)
  A samarpák a 14. század óta elválaszthatatlanok a karmapáktól. A 14. Künszig Samar rinpocsét is a 16. Karmapa ismerte fel, ahogyan az ő új megtestesülését pedig a Samarpa. Egyikük mindig a rend élén áll. A samarpák hivatalos oldala itt.

  Szatomi Mjódo (1896-1978), példás gyakorló, szerzetesnő, zen tanító, Hakuun Jaszutani mester tanítványa 1955-ben ezen a napon újította meg szerzetesi fogadalmait, és kapta a Daien Mjódo nevet. Mesterén keresztül egyszerre kapott szótó és rinzai átadásokat.

  A dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 9.7.:
  Nága púdzsa.

 • Október 28.

  Reginald Horace Blyth (1898-1964) zen tanító, tudós, fordító ezen a napon halt meg Japánban.

  Richard Kongo Langlois (1935-1999), a Chicagoi Zen Buddhist Temple tanítómestere ezen a napon halt meg Chicagoban 1999-ben.

  A dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 9.8.:
  Gyógyító Buddha és Tára napja. Mahájána fogadalmas nap.

 • Október 29.

  A 16. Karmapa (1924-1981) emléknapja. (thugdam)
  Egyes tibeti rend ezen a napon emlékeznek meg a kagyü irányzat vezető mesterére. Ez az időpont a test és a tudat kapcsolatának a tibeti megállapítása alapján adódik. Ugyanis a hagyományos tibeti orvoslás nem csak a szívverést és a lélegzést nézi ilyenkor, hanem a belső erőközpontok melegségét is. Amikor ezek kihűlnek, akkor hagyta el a tudat véglegesen a testet.

  Szóen Saku zen mester (1859-1919), a kamakurai Engakudzsi kolostor apátja ezen a napon távozott a létforgatagból 1919-ben.

 • Október 30.

  Tertön Szögyal, Lerab Lingpa (1856-1926) emléknapja.
  A híres kincsfeltáró jógi a 13. dalai láma dzogcsen tanítója is volt. Szinte kora mindegyik nagy lámájától tanult, és mesterei is hálásak voltak az általa feltárt kincsekért. Az egyik legtöbb ilyen, tudatban elrejtett kincset tárta fel a tibeti történelemben. Az ő reinkarnációja a közelmúltban visszavonult Szögyal rinpocse.

  A dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 9.10.:
  Guru-púdzsa, ganacsakra-púdzsa. Szélzászlók kifüggesztésére nem alkalmas nap.

 • Október 31.

  Ezen a napon született Ruth Fuller Sasaki (1892-1967), rinzai zen mester, Szaszaki Szókei-an Sigecu (佐々木 指月 (曹渓庵) felesége. (Halálának időpontját és életéről bővebben lásd október 24-nél!)