VIRTUÁLIS OLVASÓTEREM

BUDDHISTA KALENDÁRIUM

Szeptember

 • Szeptember 1.

  1924-ben, ezen a napon súlyosan megsérült egy földrengésben a kamakurai Kencsódzsi rinzai zen templom.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 7.11.:
  nága-púdzsa.

 • Szeptember 2.

  A Tibeti Demokrácia Napja.

  Ezen és a következő napon ünneplik újra minden évben a kolostor 1282-es alapítását a kamakurai Engakudzsi templomban.

 • Szeptember 3.

  Szakjapa Ngakcsang Künga Rincsen (1517-1584) emléknapja. A mester 1517-ben született Cedongban. Kilenc éves korában tette le első szerzetesi fogadalmait a 22. Szakja Trizinnél. Sok neves láma tanította, többek között a Csakraszamvara és a Kálacsakra tantrák gyakorlataira is. 1534-ben, 16 éves korában, haláláig, ötven éven át ő lett a szakja rend 23. vezetője. Sok konfliktus-helyzettel kellett szembenéznie, kezdve a más rendekkel, például a drikunggal kapcsolatos vitáktól, a sérült kolostorok újjáépítéséig. Ám ő, ezen felül is több szent helyet is felújíttatott, és új templomokat alapított.  Összegyűjtött művei között életrajzi munkák, szertartásszövegek, himnuszok és hivatalos levelek is szerepelnek.

  A 11. Karmapa, Jese Dordzse (1676-1702) emléknapja. Ő volt a legrövidebb életű karmapa. Kham tartományban, Majsöben született, a 7. Samarpa ismerte fel. Rövid életét a kagyü és a nyingma tanítások egyesítésének szentelte. Távozásakor pontos útmutatásokat hagyott, hol és hogyan keressék meg újramegtestesülését. Könyvtárunkban angol nyelven két különböző életrajzi gyűjtemény is található a karmapák történetéről:

  Karma Thinle: History of the Sixteen Karmapas of Tibet;
  Lama Kunsang: History of the karmapas : the odyssey of the Tibetan masters with the Black Crown.

 • Szeptember 4.

  Csökji Nyima rinpocse születésnapja. A nepáli mester 1951-ben Tibetben született, Tulku Urgyen rinpocse fiaként, és napjaink egyik legnagyobb dzogcsen mestereként tartják számon, de a drikung kagyü Gar Drubcsen 3. megtestesülése is. Fő tanára Dilgó Khjence rinpocse volt. Amikor Indiába menekültek, a többi túlélő láma-növendékkel Dalhousie-ban folytatta képzését, majd a Rumtek kolostorban 11 évig tanulmányozta a karma-kagyü, a drikung-kagyü és a nyingma tanításokat. Amikor 1974-ben elhagyta a kolostort, Nepálban, a Boudhnath sztúpa mellett megalapította Kanying-Sedrub-ling néven kolostorát, amelynek neve is mutatja, hogy mind a kagyü, mind a nyingma tibeti hagyományokat egyszerre követi. A 2015-ös földrengésben a kolostor súlyosan megsérült. 1981-ben itt alapította meg a nyugatiak angol nyelvű képzése érdekében a Rangjung Yeshe Institute-ot. Az intézet kiadványai közül több is megtalálható a könyvtárunkban, például Mipham rinpocse alaptankönyve, a Gateway to Knowledge, amely tibeti és angol nyelven egymás mellett tartalmazza a híres mű szövegét. Csökji Nyima több angol nyelven megjelent, a tibeti hagyományok egységességét megmutató Union of Mahamudra and Dzogchen található meg.

 • Szeptember 5.

  Ezen a napon jött létre a Buddhát követő női szerzetesek rendje, nevelőanyjának, Mahápadzsápatí királynőnek a felavatásával. Ennek a történetnek a jelentőségét az is mutatja, hogy szinte mindegyik buddhista hagyomány ismeri, fennmaradt páli nyelven az Anguttara nikájában, és kínai nyelven, a Madhjama-ágama egyik részének a fordításaként, illetve a szerzetesi fegyelemre vonatkozó szövegek között  öt változatban páli és szanszkrit nyelven. Könyvtárunkban a páli változatok eredeti szövege és több angol fordítása megtalálható, valamint a kínai változat angol fordítása. Történetéről angol nyelvi összefoglaló olvasható a Journal of Buddhist Ethics 18. számában, illetve a Journal of International Association of Buddhist Studies-ban (33 (1-2), 489-511)ban.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptár szerint 7.14.:
  Hévadzsra. Szodzsong-fogadalom napja

 • Szeptember 6.

  Carcsen Loszel Gyacó (1501-1566) emléknapja. A szakja renden belül, egy külön hagyományvonalat megalapozó mester a Dar Drangmocse kolostorban élt. Tanításai főleg a Hévadzsra- és a Vadzsrajóginí gyakorlatokhoz kapcsolódva maradtak fenn. Elismertségét jelzi, hogy életrajzát a Nagy Ötödik Dalai láma írta meg. Többek között az ő tanítványa volt Dzsamjang Khjence Vangcsuk, és a 3. dalai láma, Szönam Gyacó.

  Küncsen Pema Karpó (1527-1592) emléknapja. Ő volt a drukpa kagyü irányzat negyedik vezetője. Széleskörű műveltségét, buddhista irodalmi munkásságát a nagy 5. dalai lámáéhoz hasonlítják, talán azért is, mert ahogyan a dalai láma a gelug rendbe, ő a drukpa kagyüben rendszerezte az addigi tanításokat. 24 kötetes egybegyűjtött írásaiból a Bódhiszattva életútjának és a Nárópa hat jógájának a magyarázatait emelhetjük ki. Ezeket a mai napig olvassák és használják a gyakorlatokhoz is.
  Könyvtárunkban Gene Smith tanulmánya olvasható életéről és munkásságáról, az Among Tibetan Texts című kötetben. (Wisdom, Boston, 2001.)

  Sucsen Cültrim Rincsen (1697-1774) emléknapja. A 18. századi, ma is használt tibeti buddhista kánon kiadásnak a fő szerkesztője és korrektora. A dergei uralkodó támogatásával megkezdték Buddha beszédeinek (Kangyur) és a hozzá fűzött indiai magyarázatoknak a kiadását. A Kangyurt még Csökji Csungne kezdte el, a szanszkrit-tudós 8. Szitupa. ‘733-ban készült el a részletes tartalommutatóval (karcsag). A Tengyur esetében viszont 1734-ben átadta a munkát Cültrim Rincsennek, aki erről kapta későbbi nevét, „sucsen”, azaz a „nagy korrektor”, aki munkáját 1741-ben fejezte be. Ennek a fadúcos kiadásnak a New York-i TBRC kiadású digitális reprodukciója kutatható a könyvtárunkban.

  Ezen a napon fedezte fel Ngönse drapa (1012-1081) a Gyüsit, a tibeti orvoslás alapszövegeit. Fiatalkorában, mielőtt szerzetes lett, pásztorkodott. Amikor szerzetesi fogadalmai után tantrikus beavatásokat kapott, ő nem látott abban ellentmondást, hogy így gyakoroljon. De sok szerzetestársát nagyon megdöbbentette ezekkel a nézeteivel, így világi emberként folytatta tovább tantrikus gyakorlatait, Nemocsében. A Jarlung völgyben találkozott Padampa Szangyével és Macsik Labdönnel, akiknek a tanítványa lett. Ez után egy tantrikus gyakorló-közösséget alapított Putang Csenyében. Tanításait, gyakorlását rejtett kincsek felfedezésével hitelesítette. Így találta meg 1038-ban a négy orvosi tantra szövegét is a Szamje kolostorban. A Dratang kolostor megalapítása után, a kolostor építése közben hunyt el, hetven éves korában.  Az életéről szóló krónikák, a Kék évkönyvek, és a Nyingma rend Düdzsom rinpocse összefoglalta története könyvtárunkban angol fordításban, és tibeti eredetiben is megtalálhatók. A Snow Lion kiadó ajándékaként, még a kilencvenes években megkaptuk a négy orvosi szöveg angol fordítását Quintessence Tantras of Tibetan Medicine címmel.

  A 4. Karmapa, Rölpe Dordzse (1340-1383) emléknapja. A Rölpe Dordzse születését és ifjúkorát sok csodás esemény kísérte, ezzel is bizonyítva, hogy ő a 3. Karmapa megtestesülése. A kagyü és a nyingma hagyomány Dharma-átadásait korábbi életében kijelölt mesterétől, Jungtönpától kapta meg. A Kínában uralkodó mongol dinasztia császárának a meghívására Kínába utazott, ahol három éven keresztül tanított. Amikor visszatért Tibetbe, nála vett először menedéket az ifjú Congkapa, a későbbi gelug rend alapítómestere. A császár halálával kihalt a Jüan-dinasztia, helyére a Ming került, amely első uralkodójának a meghívását személyesen már nem tudta teljesíteni, maga helyett más lámákat küldött Kínába. A 4. Karmapa híres festő és költő is volt. Egyik tanítványa, Minyak hercegnő látomása alapján lova lépteivel rajzolta ki egy százméteres tanka arányait, amelyet aztán 500 munkás, több mint egy éves munkájával tudott megfesteni. A tahngkát Mongóliában egészen a 10. Karmapa idejéig használták az imafesztiválok alkalmával, míg nem a Tibetbe betörő mongol csapatok pusztításának nem esett áldozatul.

  Dölpópa Serab Gyelcen (1292-1361) emléknapja. A dzsonang rendhez tartozó mestert egyszerűen a dölpói Buddhaként emlegették. Ez egy, a mai Nepál területére eső vidék. Sokat vándorolt, hogy tanulhasson. Curpuban, a karmapák székhelyén Rangcsung Dordzsével folytatott komoly filozófiai vitát, amely mindkettőjük későbbi nézeteire hatással volt. Később, főleg szakja mesterktől tanult. 1322-re szinte a teljes szakja képzést elvégezte. Így a rend központi kolostorában, a Szakjában taníthatott. Különleges filozófiai nézeteiről vált híressé, amelyek közül talán a legismertebb a sentong, a „más-üres” tanítása, amely voltaképpen a jógácsára három mibenlét tanításának az alkalmazása. Ezt sokan szembeállították Nágárdzsuna buddhista középutas (madhjamaka) „önmagában üres” (rangtong) tanításaival. A kulturális forradalom idején elpusztított Dzsonang kolostor apátja volt egészen 1338-ig. Nárópa hat jógáját és a Kálacsakra tantrát is gyakorolta, amelyek az azóta háttértbe szorult dzsonang rendben központi szerepet töltöttek be.
  Könyvtárunkban munkásságáról olvasható a The Buddha from Dolpo: Study of the Life and Thought of the Tibetan master of Dolpopa Sherab Gyaltsen című munka indiai kiadása, és a majdnem 900 oldalas Mountain Doctrine (Snow Lion 2006), amelyben több művének a Jeffrey Hopkins-féle fordítása található.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 7.15.:
  Amitábha Buddha meditációs napja. A nyolc mahájána fogadalom napja.

 • Szeptember 7.

  Kjabdzse Szakja Trizin születésnapja (a nyugati naptár szerint!).
  Szakja Trizin önmagában csak annyit jelent, hogy a „szakja trón tartója”, vagyis a tibeti udvariasság nyelvén így fejezik ki, hogy ez az ember a szakja rend 44. vezetője. Aki ezt a címet most viseli, 1945-ben született, és a Ngavang Künga Tekcsen Pelvár Vangi Gyelpó nevet kapta. A hagyományos módon képezték rendje legfőbb tanítómesterének. Tibetben a Dharma újabb terjedésekor, a 11. században egyik elsőként alakult rend Magyarországon 1986-ban jelent meg, de hivatalos egyházként 1998-ban, Őszentsége Szakja Trizin budapesti látogatása után jegyezték csak be. Ez után, még 2002-ben és 2007-ben járt hazánkban, de közben szintén tanító családtagjai is megfordultak Magyarországon. Első, 1998-as tanításának a fő témája az Elszakadás a négy ragaszkodástól címmel olvasható könyvtárunkban. Hivatalos oldala itt. Magyar közösségének az oldala itt.

  A dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 7.16.:
  Szélzászlók kifüggesztésére nem alkalmas nap.

 • Szeptember 9.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptár szerint 7.18.:
  A risik, a bölcsek csillagzata, amely hatására a földi vizek erre a napra belső fényt kapnak, és különösen megtisztító hatása van, ha ilyenkor fürdőt veszünk bennük. Ez a hatás a következő hat napon át tart majd!

 • Szeptember 10.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptár szerint 7.19.:
  Szélzászlók kifüggesztésére nem alkalmas nap. (A bölcsek csillagainak a hatása)

 • Szeptember 11.

  1893. szeptember 11-18 tartotta Saku Szóen (釈 宗演 Sōen Shaku, 1860-1919) az első Dharma-beszédet nyugaton, a Vallások Világparlamentjének (World Parliament of Religions) a keretein belül, Chicagóban. Tolmácsa az akkor még teljesen ismeretlen fiatal Szuzuki Daiszecu („D. T. Suzuki”) volt, aki később sok évtizeden át munkálkodott a zen amerikai meghonosodásán. Saku Szóen a háború megelőzéséről beszélt, hogy a vitában álló felek számára legyen egy közösen elfogadott döntőbíró. Nemzetközi tekintélye abból is eredet, hogy 25 évesen már a kamakurai Engakudzsi, legfőbb rinzai zen templom vezetője volt, majd 1887-ben Srí Lankára utazott, ahol páli nyelvet tanult, megismerkedett a théraváda buddhizmussal, miközben ebben a három évben otthontalan vándorszerzetesként élt. 1890-ben tért vissza Japánba. Az 1904-es orosz-japán háborúban tábori lelkészként szolgált, utána visszatért Amerikába. Szenzaki Nyógen nevű tanítványa kíséretében továbbra is Szuzuki Daiszecu tolmácsolta. Európán, Indián és Srí Lankán keresztül tért vissza Japánba.

  A dharma-tanítás jeles napjai – Tibeti naptárban 7.21.:
  Nága púdzsa. (A bölcsek csillagainak a hatása)

 • Szeptember 12.

  A dharma-tanítás jeles napjai – Tibeti naptárban 7.22.:
  Nága-púdzsa. (A bölcsek csillagainak a hatása)

 • Szeptember 13.

  Ezen a napon hagyta itt testét Jamada Kóun (山田 耕雲 Yamada Kōun, 1907-1989) zen mester, 1989-ben, Kamakurában. 1967-től többször volt a szanbó kjódan irányzat vezetője. Utódával, Jaszutani Hakuunnal arra fektették a hangsúlyt, hogy a gyakorlás szempontjából csökkenjen a különbség a szerzetesek és a világi emberek között. Fiatal korában a Mandzsúriai Bányatársaságnál dolgozott. Itt kezdett el 37 éves korában zent gyakorolni. Ez után családjával visszatért Kamakurába. Egy tókiói cég vezetője volt, de naponta kétszer járt meditálni Aszahina Szógen mesterhez. Megvilágosodása után kóan tanulmányokkal folytatta, Hanamoto Kanzuinál. 1953-ban meghívta Kamakurába Hakuun Jaszutanit, akivel több mint hatszáz kóant tanulmányozott 1961-ig. 1973-ban választották a mester utódául a Három Drágakő Társaság élére. (Szanbó Kjódai)

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptár szerint 7.23.:
  Hévadzsra. (A bölcsek csillagainak a hatása)

  .

 • Szeptember 14.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibet naptár szerint 7.24.:
  (A bölcsek csillagainak a hatása)

  .

 • Szeptember 15.

  Phagmodrupa (1110-1170) emléknapja.
  A dakpo kagyü irányzatot alapító Gampópa és a szakja Szacsen Künga Nyingpó tanítványa, a Katok kolostort alapító Katok Dampa Gesek (1122-1192) bátya volt. Phagmodrugpa nevét egy elvonuló helyről kapta, amelyet Nedong borókaerdejében 1158-ban létesített. Itt kezdtek tanítványai köréje gyűlni, és belőlük lett később a dakpo kagyü négy fő ágának az egyike, a phagmodru. A Nedong vidék világi hatalma, és kolostorainak a vezetése 1453-ig a Phagmodrukpa család és rend kezében volt, miközben a Kubilai kán 1253-ban a világi hatalmat a szakja rend kezébe adta. Ebből sok probléma származott később, amikor a család és a rend helyzete annyira megerősödött, hogy hatalmuk egész Tibetre kiterjedt (1350-1481). Korának szinte minden tantra átadásával rendelkezett. A szakja mesterektől kapott fokozatos meditációról (lamdre) szóló tanításokat összefoglaló műve a mai napig fennmaradt (dpe mdzod ma). Phagmo Drupa még életében készült, valószínűleg az eredeti vonásait őrző szobra itt.  A mester olyan szinten betartotta a szerzetesi és bódhiszattva fogadalmait, hogy minden lény szolgájának tartotta magát, és a koldulás Tibetben szokatlan, Délkelet-Ázsiában elterjedtebb szokását is gyakorolta. Halála körül sok csodás jelenséget tapasztaltak, Hamvait egy sztúpába helyezték el, amelyet a nevári művész, Manibhadra épített, akinek munkáját a temetésen résztvevő számos világi követő és az 1600 szerzetes támogatott. Mindegyik fő tanítványa külön kagyü irányzatot alapított.  Közülük a legjelentősebb a drukpa és a drikung.

  Milarépa (1052-1135) születésnapja.
  Nárópa tanítványa, Gampópa mester talán a legismertebb tibeti személy a dalai láma mellett, miközben életéről alig tudunk valami biztosat. Fiatal korában sokféle gyakorlattal próbálkozott, amelyek következményeit Buddha karma-tanításai tükrében nagyon sok munkával tudta csak semlegesíteni. Emberfeletti erőfeszítésekkel tanult, végezte gyakorlatait. Amit elért, amit megvalósított, megénekelte, versiben, dalaiban nyomban tovább is adta, de nyilván, csak azt értette meg, aki már azon a szinten volt. Élettörténete összefonódik dalaival. Ezeket tanítványai gyűjtötték össze, Recsungpa szerkesztette egybe. Később, amikor már nagyon népszerű lett, Cangnyön Héruka a 15. században kibővítette, átszerkesztette. Az ő művének is két magyar fordítása található a könyvtárunkban. Milarépa dalai könyvtárunkban angolul, tibetiül és magyarul is olvashatók.

  Nakagava Szóen hetedik amerikai látogatása alkalmával ezen a napon nyitotta meg 1968-ban a The New York Zendó-t, (Sóbodzsi). 2011. január elsejéig Tai Eidó Simano vezette. Ekkor adta át helyét Roko Cherry Chayat-nak.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptár szerint 7.25.:
  Guru-púdzsa, ganacsakra-púdzsa, dákini feljánlás; Guru rinpocse havi gyakorlónapja. (A bölcsek csillagainak a hatása).

 • Szeptember 17.

  A jelenlegi Kalu rinpocse születésnapja.
  A sangpa-kagyü hagyományvonal korábbi vezetőjének mostani reinkarnációja közvetlenül 1990-ben született, ezen a napon, a vonalát védelmező hatkarú Mahákála szertartások idején. Kalu rinpocse újramegtestesülésének anyját még életében kijelölte. Tai Szitu és Bokár rinpocsék iktatták be a tisztségébe a kétéves gyermeket. Tanulmányait a Bokár kolostorban 2008-ban egy hároméves elvonulással fejezte be.

 • Szeptember 18.

  1950-ben ezen a napon kapta meg Nakagava Szóen rinzai zen mester, költő a Dharma átadását Jamamoto Genpó rósitól.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptár szerint 7.28.:
  Amitábha Buddha gyakorlónapja, a nyolc mahájána fogadalom napja.

 • Szeptember 19.

  A dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 7.29.:
  Hévadzsra. A Dharma védelmezőinek a napja. Szodzsong fogadalom tételre alkalmas nap.

 • Szeptember 20.

  20-23 között, 1978-ban Jamada Mumon zen mester hivatalos látogatást tett a németországi bencés apátságban, Maria Laach-ban. Ennek eredményeképpen, a következő évben néhány zen szerzetes részt vehetett a bencés szerzetesek képzési programjában, lelkigyakorlatain.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptár szerint 7.30.:
  Sákjamuni Buddha napja. A nyolc mahájána fogadalom napja.

 • Szeptember 21.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptár szerint 8.1.:
  Szamádhipradharádzsa Buddha napja. A nyolc mahájána fogadalom napja. Szélzászlók kifüggesztésére nem alkalmas nap. [A tibeti naptár szerint ekkor ünneplik meg Szakja Trizin születésnapját.]

 • Szeptember 22.

  Dógen Kigen, a japán szótó zen irányzat alapító mestere, akivel Kínából ez a hagyományvonal hivatalosan is átköltözött Japánba, ezen a napon hagyta itt testét, az Eiheidzsi kolostorban.
  Ezt a kolostort is ő maga alapította, a Fenyőernyő-hegyen (Szansódóei), ahogyan az Égi Békesség templomát (Eihei-dzsi) korábban hívták. Dógen, zen mesterek szokása szerint, halála előtt írt egy verset, amelyben elbúcsúzik az élettől, majd utána tudatosan szembenéz a halállal. Kínai mesterének, Nyodzsónak a versére válaszol:

  Ötvennégy év telt el,
  Az Éggel egy Úton!
  Ezen most átugrom,
  Énem tutaját elhagyom:
  S vágytalan még élőn
  Bucskázom a Sárga forrásba…
  (Végh József fordítása).

  Könyvtárunkban szinte minden fontosabb munkája megtalálható, egy vagy több angol fordításban. Sajnos, magyarul teljes egészében csak a tanítványa, Edzsó szerkesztésében megjelent, első szóbeli tanításai olvashatók „Dógen zen” címmel. Japán nyelvű eredeti szövegei a Taisó Tripitaka japán oldalán találhatók meg. Hagyományát Magyarországon a mokushozen.hu oldalon ismertetik rendjének magyar gyakorlói.

  Ezen a napon halt meg Mugaku Szogen vagy másik nevén Bukkó Kokusi (無学祖元 Mugaku Sogen 1226-1286), a kamakurai Engakudzsi kolostor alapítója, rinzai zen mester.
  A mester eredetileg a Szung Kínában született, és úgy települt át Japánba. A 9. kamakurai sógun, Hódzsó Tokimune hívta meg 1979-ben, így let az ő zen tanítója, tanácsadója is, és az ő segítségével alapíthatta meg a rinzai zen-irányzat egyik, a mai napig legfontosabb központját. A legenda szerint 1275-ben a mongol támadások idején érte el a teljes megvilágosodást Kínában. Amikor a katonák feldúlták a kolostort, a szerzetesek már kimentették, amit tudtak, és biztonságos helyre húzódtak, Mugaku Szogen ott maradt a templomban, és a Buddha szobor előtt meditált, amikor jöttek a Jüan harcosok. Az egyik megállt kardjával előtte, és meg akarta ölni. Ő nyugodtan nézett vele szembe, és elmondta neki, megvilágosodottan már nem zavarja sem az, ha megöli, sem az, ha nem öli meg. A katona nem merte bántani, és meghagyta az életét. A sógun a mongol invázióra való felkészülésben kérte ki a tanácsát. Mindkét alkalommal zen mesterhez méltón olyan meditációt csináltatott vele a mester, amelynek az eredményeként meg tudta hozni az egész országot érintő döntését.

  A dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 8.2.:
  Napéjegyenlőség

 • Szeptembern 23.

  A dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptárban 8.3.:
  Ciu Marpónak, a Szamje kolostor védelmezőjének a napja.

 • Szeptember 24.

  Ezen a napon emlékezünk meg a tragikus körülmények között elhunyt 3. Dzsamgön Kongtrül, Lodrö Csökji Szenge (1954-1992) születésnapjáról.
  Két reinkarnációja van, Lödro Csökji Nyima, aki jelenleg Indiában él, és Mingyur Drakpa Szenge, a főiskolánkon is járt Beru Khjence rinpocse fia, aki Nepálban él.

 • Szeptember 25.

  Szuzuki Sószan (Suzuki Shōsan鈴木正三1579-1655) megvilágosodásának az emléknapja.
  Sószan egy szamuráj volt, aki, mielőtt szótó szerzetes lett, részt vett a Szekigaharai és az Oszakai csatában. 1621-ben lett szerzetes. Több mesternél tanult, leginkább a kiotói Mjósin-dzsi templomban, Gudó Tosoku (1577-1661) irányítása alatt. Daigu Socsiku mester megengedte, hogy szerzetesként is korábbi nevét használja. Megvilágosodásáról sohasem kapott külön igazolást (inka), mégis mindenki elismerte képességeit. Egyike volt a Tokugava-kor, mások segítsége nélkül megvilágosodott embereinek. Ezért is lehetséges, hogy külön megemlékeznek erről, az 1639-es napról. Ez után, 1642-ig testvérével 32 templomot alapított.  (Tevékenységéről már korábban írtunk.) Emléktermének japán honlapja itt.

 • Szeptember 28.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptár szerint 8.8.:
  Hévadzsra, Gyógyító Buddha és Tára napja. A nyolc mahájána fogadalom napja.

 • Szeptember 30.

  Neten Csokling rinpocse születésnapja.
  A tibeti naptár szerint 1973-ban ezen a napon született Bhutánban a 4. Neten Csokling rinpocse, megtestesülését a 16. Karmapa és Dilgó Khjence rinpocsék ismerték fel. Hét éves korában került a Bir kolostorba. Képzése mellett Dilgó Khjencétől és a Karmapától szinte minden lehetséges beavatást megkapott. Szerepelt Dzongszár Khjence „Kupa” című filmjében, és most maga is rendez egy Milarépa-filmet. (A film hivatalos oldala itt.)

  A 15. Karmapa, Kakhjab Dordzse (1871-1922) születésnapja.
  Dzsamjang Khjence Vangpó és a nagy Dzsamgön Kongtrül tanítványa volt. A nyingma hagyományhoz kapcsolódva kézzel fogható és tudatban rejtett kincseket fedezett fel. A többi karmapához képest abban is rendkívüli volt, hogy megnősült. Egyik fia a 11. Samarpa megtestesülés volt, a másik Kongtrül rinpocse egyik inkarnációja. Amikor beiktatták tisztségébe Curpuban, folytatta tanulmányait és 18 évesen, 1898-ban Bhutánba utazott tanítani, majd később is sok beavatást adott szerte Tibetben. Tanítványai voltak a 11. Tai Szitupa és az 1. Beru Khjence rinpocsék.

  Az 5. Samarpa, Samar Köncsok Jenlag (1525-1583) születésnapja.
  A 8. Karmapa, Mikjö Dordzse tanítványa volt, aki felismerte benne a samarpák megtestesülését, és nevelte is.  A kagyü hagyomány fő tanításaival és gyakorlataival foglalkozott: Nárópa hat jógája, a Mahámudrá. De a bódhiszattva gyakorlatokat és a lodzsong-tonglen gyakorlatait is folyamatosan művelte.

  Pu-csi (j.: Fujaku, 651-739) emléknapja.
  Az északi csan hagyományhoz tartozó mester Senhsziu tanítványa volt. Mire 38 éves korában szerzetessé avatták, nagyon sok szútrát tanulmányozott, ám a zen mesterek hatására ezekkel a tanulmányaival felhagyott. Senhsziu legismertebb tanítványaként őt is sokszor támadta, 732-ben Senhui a fokozatosság megjelenése miatt az északi csan gyakorlatában.

  Muszó Szoszeki (Musō Soseki 夢窓 疎石, 1275 – 1351) emléknapja.
  A rinzai irányzat mestere, híres kalligráfus és kerttervező. Go Daigo császár a japán birodalom zen mesterévé nevezte ki. Az előkelő származású gyermek úgy lett szerzetes, hogy négy évesen árvaságra jutván Kúe szerzetes gondjaira bízták a Hirosijama kolostorban. Itt 1283-ban kezdte meg tanulmányait, a singon és a tendai irányzatok tanaival. 1293-ban volt egy Bódhidharmával kapcsolatos álma, amelynek a hatására a zen követője lett. Ezért a Kennindzsi temlomba költözött gyakorolni. Néhány év múlva mesterei, Kóhó Kennicsi és Muin Enpan megerősítették megvilágosodását, és nevét az álmában látott szimbólumok írásjegyeiből tették össze. 1325-ben a császár Kiotóba kérette, hogy legyen a Nanzendzsi kolostor apátja. Innentől kezdve sorban hívták meg a különböző kolostorokba. Így a végén 13 ezer tanítványa lett, akik közül 52 vezető zen mester volt. 14 templomot és szentélyt alapított, számos kertet tervezett és építtetett. Sajnos kertjeinek nagy része elpusztult az Ónin háborúban, így a megmaradt, neki tulajdonított kertek, a mai formájukban már későbbi mesterek rekonstrukciói. Egyik kertje, a Szaihó-dzsi mai formájában itt.

  Ilyenkor tartják minden évben, a kamakurai Zuiszendzsi templomban a szertartásokat Hódzsó Tokimune (Hōjō Tokimune 北条 時宗, 1251- 1284) emlékére.
  Tokimune volt a 8. kamakurai sógun (1268-1284). Egyike volt az első olyan helytartóknak, akik megszilárdították Japánban a zen helyzetét. Az ő tanácsadója volt a korábban már említett Mugaku Szóen.

  A Dharma-gyakorlás jeles napjai – Tibeti naptár szerint 8.8.:
  Guru-púdzsa, ganacsakra-púdzsa. Guru rinpocse gyakorlónapja, ami Guru Nyima Özer emléknapja. Ez Padmaszambhavának az egyik megjelenési formája, a nyolc legismertebb megjelenésének az egyike. Ebben a formájában tanította a Hévadzsra és a Guhjaszamádzsa tantrákat.