Tanulásmódszertan tantárgy keretében könyvtárismereti óra az estis hallgatóknak.